Zmiany prawne 2017 – podatki

Nowy rok, nowe przepisy, oczywiście też i zmiany w podatkach. Od 1 stycznia 2017 zmieniły się przepisy dotyczące zarówno podatku dochodowego, jak i VAT. W dzisiejszym wpisie skupię się na zmianach w podatku dochodowym i pochodnych. Najważniejsze zmiany to: Nowa kwota wolna od podatku Nowa, obniżona stawka CIT – 15% Zmiana limitu wydatków gotówkowych Zwiększenie limitu, od którego powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Ad.1. Obowiązująca do końca 2016 roku kwota…

Zmiany prawne 2017 – prawo pracy

Prawo pracy w 2017 roku. Od 1 stycznia 2017 wchodzi w życie kilka zmian dotyczących zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jest również jedna istotna zmiana dotycząca umów cywilno-prawnych. Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę Jednolite wynagrodzenie minimalne dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę Wynagrodzenie za godziny przepracowane w nocy nie będzie wliczane do wynagrodzenia minimalnego Zmiana terminu na odwołanie od wypowiedzenia umowy…