Zmiany prawne 2017 – prawo pracy

Prawo pracy w 2017 roku. Od 1 stycznia 2017 wchodzi w życie kilka zmian dotyczących zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jest również jedna istotna zmiana dotycząca umów cywilno-prawnych. Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę Jednolite wynagrodzenie minimalne dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę Wynagrodzenie za godziny przepracowane w nocy nie będzie wliczane do wynagrodzenia minimalnego Zmiana terminu na odwołanie od wypowiedzenia umowy…