Zmiany prawne 2017 – prawo pracy

Prawo pracy w 2017 roku.
Od 1 stycznia 2017 wchodzi w życie kilka zmian dotyczących zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jest również jedna istotna zmiana dotycząca umów cywilno-prawnych.

  1. Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń
  2. Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
  3. Jednolite wynagrodzenie minimalne dla wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę
  4. Wynagrodzenie za godziny przepracowane w nocy nie będzie wliczane do wynagrodzenia minimalnego
  5. Zmiana terminu na odwołanie od wypowiedzenia umowy

1. Prawo pracy w 2017, a minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń

Jedną z najważniejszych zmian, jakie przewiduje prawo pracy jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej – 13,00 pln/h dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług oraz samozatrudnienia. Powyższa stawka jest uzależniona od wynagrodzenia minimalnego i w przyszłości będzie waloryzowana w takim samym stopniu co minimalne wynagrodzenie. To co jest najbardziej istotne, to fakt, że nowa minimalna stawka godzinowa nie będzie dotyczyć umów o dzieło.

2. Nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – umowa o pracę

W 2017 roku, w prawie pracy obowiązywać będzie nowe minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000,00 pln brutto

3. Jednolite wynagrodzenie minimalne dla wszystkich zatrudnionych na umowę o prac

Od 1 stycznia 2017 roku przestaną obowiązywać przepisy dotyczące różnicowania minimalnego wynagrodzenia w zależności od stażu pracy pracowników. Do końca 2016 roku zatrudniony w pierwszym roku pracy mógł otrzymywać co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego. Od 2017 roku przepis ten nie będzie już obowiązywał i stawka wynagrodzenia minimalnego – 2000,00 pln brutto obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na staż pracy.

4. Wynagrodzenie za godziny przepracowane w nocy nie będzie wliczane do wynagrodzenia minimalnego

Do końca 2016 roku dla istnieje możliwość, aby dodatek za pracę w godzinach nocnych był uwzględniany przy wyliczaniu wynagrodzenia minimalnego – w praktyce mogło wyglądać to tak, że pracownik pracujący w dzień, oraz pracownik pracujący w nocy otrzymywali takie same wynagrodzenie. Od początku 2017 roku przepisy zostały doprecyzowane i dodatek za pracę w godzinach nocnych będzie oddzielnym dodatkiem, nie uwzględnianym przy wyliczaniu wynagrodzenia minimalnego.

5. Zmiana terminu na odwołanie od wypowiedzenia umowy

Od 1 stycznia 2017 roku zmianie ulegnie termin na złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę – termin ten został ujednolicony dla wszystkich przypadków rozwiązania umowy o pracę i ustalony na 21 dni. Do końca 2016 roku istnieją dwa terminy na odwołanie:

– 7 dni dla wypowiedzenia umowy o pracę
– 14 dni dla rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz w przypadku zażądania nawiązania umowy o pracę.

źródło: mpips.gov.pl